Billjettvillkor - allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR VID BILJETTKÖP HOS VARBERGS BOIS

(Version: 2023-11-20)
 

Varbergs BoIS, org. nr 849600-6142, Mentorsvägen 12, 432 50 Varberg (nedan "Arrangören"/"vi") säljer biljetter i egenskap av arrangör av fotbollsmatcher i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp från Arrangören av en eller flera biljetter, inbegripet årskort, till dig eller andra, på Arrangörens hemsida ("Biljettshopen"). I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver dessa villkor även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument.

1. Villkor för biljettköp

1.1. För att genomföra ett köp från Arrangören måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter till idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp.

1.2. Biljetter får endast köpas för privat bruk och får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller i övrigt användas kommersiellt. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande om annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp får maxantalet inte överskridas.

2. Priser och betalningsalternativ

2.1. Samtliga priser som anges är i kronor och inklusive mervärdesskatt (moms). Utöver biljettpriset kan i vissa fall en serviceavgift tillkomma och ibland även en distributionsavgift och/eller leveransavgift. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför din beställning.

2.2. När du köper en biljett till rabatterat pris är du ansvarig för att visa att du har rätt till rabatten. I annat fall kan du anses sakna giltig biljett.

2.3. Arrangören samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Arrangören. De betalningsmetoder som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive betalningsmetod, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.

3. Leverans av biljetter

3.1. De leveransalternativ som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive leveransalternativ, såsom leveransavgifter, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.

3.2. Biljetter levereras antingen genom nedladdning (inkl. app) eller via e-post eller SMS.

4. Inställda matcher

Allmänt

4.1. I denna punkt avses med "berörd match" en match som blivit inställd, framflyttad till en tid som du inte har möjlighet att delta på eller som ligger utanför tidsperioden för årskortet eller som du annars inte har erbjudits möjlighet att delta på med hänsyn till publikrestriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning (gemensamt en "berörd match").

4.2. I förhållande till en berörd match (i) till vilken du har köpt en matchbiljett, har du rätt till återbetalning av biljettpris eller (ii) till vilken du har ett årskort, har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt årskort i enlighet med punkten 4.6. Vi kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera istället för återbetalning, såsom möjlighet att delta på match vid annat tillfälle, förlängt eller rabatterat säsongskort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan också välja att efterge din rätt till återbetalning som en gåva till oss. Återbetalning görs inte av serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.

4.3. Med undantag för årskort, se punkten 4.6 nedan, måste du, såvida inte Arrangören meddelar annat, senast tre (3) månader från det aktuella matchdatumet meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning.

4.4. Du ansvarar för att kontrollera om en match är inställd eller hålls utan publik eller med publikrestriktioner.

4.5. Krav på återbetalning ska, såvida inte Arrangören meddelar annat, göras kontakta biljett@boisfc.nu 

För dig som innehar årskort

4.6. Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för årskortet beräknas per berörd match, enligt följande:

Allsvenskan/Superettan

Antal berörda matcher under den säsong för vilken årskortet gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berättigad till enligt årskortet. Krav på återbetalning kommer beaktas vid säsongens slut.

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Arrangören på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas. Du är medveten om att ditt årskort erbjuder dig förmånen att delta på sådana matcher enbart i den mån sådana matcher faktiskt spelas (utan publikrestriktioner) och att du inte är garanterad att kunna delta på ett visst antal matcher. Därmed är du införstådd med att ingen del av årskortets pris är hänförlig till sådana matcher (dvs.priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till återbetalning av del av priset för säsongskortet om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner.

4.7. Du måste senast tre (3) månader från utgångsdatumet av ditt årskort meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning.

5. Teknisk plattform för biljettförsäljning

5.1. Arrangören är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll ("SEF"). SEF, eller dess licensgivare, inne har samtliga rättigheter i den tekniska plattformen som Arrangören använder för biljettförsäljningen. Arrangören ansvarar till fullo för det aktuella evenemanget. SEF är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan hänförlig till evenemanget eller Arrangören.

6. Personuppgifter och marknadsföring

6.1. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av den vid var tid gällande integritetspolicy som finns att tillgå på Arrangörens hemsida.

6.2. Vi kan komma att skicka information till dig, genom att använda din e-postadress, mobilnummer eller annan kontaktuppgift som du har angivit, om andra matcher och elitfotboll samt andra produkter och tjänster liknande de som du har beställt av oss. Du har möjlighet att när som helst begära att vi inte ska göra sådana utskick genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i punkt 9 nedan.

7. Avtalsbrott

7.1. Vid överträdelse, eller misstänkt försök till överträdelse, av dessa allmänna villkor, inbegripet vid var tid gällande ordningsregler eller andra villkor som hänvisas till i dessa allmänna villkor, förbehåller sig Arrangören rätten att (i) makulera köpet av biljett, inklusive säsongskort och/eller (ii) neka dig tillträde till Arrangörens evenemang samt (iii) vid upprepade och/eller allvarliga överträdelser av dessa allmänna villkor, neka dig möjligheten att köpa biljetter till Arrangörens kommande evenemang.

7.2. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagd betalning för biljetten.

8. Konsumenträttigheter och ansvarsbegränsning

8.1. Med undantag för inställda eller flyttade evenemang eller evenemang som spelas utan publik (vilka regleras enligt punkten 4 ovan) gäller att om biljett inte kan användas på grund av fel som Arrangören ansvarar för ska Arrangören ersätta dig med en korrekt biljett eller, om detta inte kan ske, återbetala erlagd avgift för biljetten (eller vid säsongskort, en proportionerlig del därav).

8.2.  Arrangören har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå i samband med köp, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på Arrangörens sida eller annars följer av tvingande lag.

8.3. För det fall Biljettshopen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Arrangören har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

8.4. Dessa allmänna villkor, inbegripet vad som anges ovan i denna punkt 9, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag.

9. Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss.

10. Övrigt

10.1. När du köper en biljett är du ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.

10.2. För att kunna beställa biljetter krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

10.3.  Arrangören förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid utförande av dess åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

11.1. Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.  

11.2.  Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:

  • Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden.
  • Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.