Säkerhet, service och ordningsregler

Säkerhetsorganisationen har ett huvudmål att samtliga besökare ska känna sig trygga och säkra på arenaområdet. Det ska vara roligt att se på fotboll och evenemanget ska vara öppen för alla människor oavsett bakgrund.

(uppdaterad 2024-02-02) 

Vår säkerhetsorganisationen består av:

Publikvärdar

Publikvärdens uppgift är att vid alla tillfällen erbjuda besökarna service, trygghet och säkerhet. Publikvärdarna har ett serviceinriktad bemötande och har en beredskap med betoning på brand, sjukvård och evakuering. Vid en evakuering spelar publikvärdarna absolut den viktigaste rollen och har i uppgift att leda och hjälpa ut besökare från arenan. Publikvärdarna är utsatta på genomtänkta och strategiska platser, som tex vid nödutgångar, utrymningsgrindar och trappor. Du kan alltid som besökare fråga publikvärdarna om information om arenan eller meddela om något har hänt.

Publikvärdarna har neon-gula västar med svart tryck på ryggen ”Publikvärd”.

Ordningsvakter
Ordningsvakternas uppgift är att vara serviceinriktade, hjälpsamma och i fall av ordningsstörningar ingripa och avstyra. Ordningsvakterna är tillförordnade av polismyndigheten och har begränsade polisiära befogenheter. Våra ordningsvakter har flera års erfarenhet av evenemang på Påskbergsvallen och fotbollsmatcher i allmänhet. Du kan alltid som besökare fråga ordningsvakterna om information, arenan eller annat om arrangemanget.

Ordningsvakterna bär blå uniformer (färgkod NCS 7015-R90B) och har neon-gula västar med svart tryck på ryggen ”Ordningsvakt”.

Läkare och sjukvårdare
På våra arrangemang finns alltid minst en legitimerad läkare och legitimerad sjukvårdare. Sjukvårdsteamets uppgift är att assistera åskådare, samtliga spelare och funktionärer om någon far illa. Sjukvårdsteamet har en akutväska och det finns hjärtstartare på arenan som tas hand om och kontrolleras av utbildad personal. 

Brandvakter
På våra arrangemang finns alltid brandvakter som är ansvariga över att bevaka arenan och har som huvudansvar att anpassa sig på positioner efter risk och hotbild. Brandvakterna hanterar utbrända bengaler, rapporterar, lägger ut sandhinkar och annan utrustning innan match.

Kameraövervakning
Påskbergsvallen har ett godkänt tillstånd för kameraövervakning på arenan. Kameraövervakningen sköts av en utbildad kameraoperatör som genom övervakningen kan rapportera om flödet genom entréerna, förebygga ordningsstörningar, identifiera brott, förhindra olyckor m.m.

Visitation
Visitationen är en åtgärd för att förhindra farliga föremål till arenan såsom vapen, flaskor, pyroteknik eller andra förbjudna föremål. Visitationskravet, som bygger på ett av åskådaren angivet samtycke, är av avgörande betydelse för kontrollen av angivna förbudsvillkor och utgör ett grundläggande moment i överenskommelsen mellan Varbergs BoIS FC och besökaren. Om en besökare vägrar att underkasta sig visitation så kan klubben neka denne tillträde till arenan.

Visitationen utförs av utbildade publikvärdar och har fått instruktioner om att undvika integritetsskyddade områden.

Utrymning av Påskbergsvallen
Arenan kan utrymmas på ett snabbt och säkert sätt på grund av sina utrymningsvägar. Vid en evakuering så följer hela organisationen en upprättad utrymningsplan. Det är av högsta vikt att du som besökare lyssnar och följer instruktionerna som våra funktionärer ger er. Det är även viktigt att du under arrangemanget inte blockerar trappor eller utrymningsvägar. Följ alltid funktionärernas anvisningar och lämna arenan så snabbt som möjligt om du får information om att göra så.

SvFF har krav om hur arenan ska vara utrustad och Påskbergsvallen fyller dessa kriterier. Kommunen, Polisen och Räddningstjänsten har godkänt utrymningsplanen som Varbergs BoIS FC innehar.

Ordningsregler på arenan

•   Påskbergsvallen är kontantfri.

•   Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.

•   Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.

•   Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar.

•   Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare.

•   Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.

•   Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som
gäller den enskilde som person inte äger tillträde till arenan.

•   Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. en rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning inte äger tillträde till arenan.

•   Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott inte äger tillträde till arenan.

•   Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål om inte handlingen är befogad.

•   Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

•   Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

•   Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

•   Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare.

•   Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening.

•   Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att av-hysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

•   Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.

•   Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år.

Andra viktiga regler av arrangören

På Påskbergvallen finns det regler som arrangören satt upp och som är viktiga att följa för allas trivsel och säkerhet. När du som kund köper en biljett till match binder du dig samtidigt att följa och respektera reglerna som finns på arrangemangsområdet.

•   Föremål som kan tänkas användas i skadesyfte mot arenan, dess personal eller andra gäster får inte tas med in på arenan. Det omfattar men är inte begränsat till vapen, pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål. Glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP plast eller klädesplagg/flagga med text eller symboler som uttrycker förakt mot folkgrupp är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer, ryggsäckar, fällstolar och väskor större än 40x40x20 cm (höjd, bredd, djup).

•   Inget återköp av biljetter.

•   Under de 90 minuter som matchen spelas kan du inte gå ut från arenan för att sedan komma in igen. Med enkla ord: utgång är lika med hemgång!

•   Cyklar, sparkcyklar, elsparkscyklar och liknande få ej tas med in på arenan.

•   Det är inte tillåtet med djur på arenan.

•   Systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan.

•   Egen mat, snacks eller dryck får inte tas med in i arenan. Flaskor är ej tillåtna p.g.a. säkerhetsskäl, oavsett material och innehåll.

•   Du får inte uppehålla dig på trappor eller andra utrymningsvägar.

•   Paraplyer är förbjudna på arenan.

•   Enligt lag är det även förbjudet att röka på arenan.

•   Visitation kan förekomma. Visitationskravet bygger på ett av åskådaren angivet samtycke. Arrangerande föreningen kan alltså inte på myndighetsvis tvinga åskådaren att genomgå visitation. En vägran att låta sig visiteras utgör endast grund att neka personen ifråga tillträde till arenan.

 

Säkerhetsansvarig 

Varbergs BoIS FC har en utbildad av SvFF säkerhetsansvarig som är huvudansvarig för säkerhetsarbetet i föreningen.

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.