Integritetspolicy

 

1.             Allmänt

1.1           Denna integritetspolicy gäller när du (”kunden” eller ”du”) använder eller gör en beställning på webbplatsen www.seger.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

1.2           Varbergs BoIS, 849600-6142 (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig.

 

2.             INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1           I samband med att du gör en beställning på Webbplatsen samlar vi in och sparar följande information som du lämnar till oss: företagsnamn, kundnummer, namn på beställare/referens/kontaktperson, adress, e-post och telefonnummer.

2.2           Om du kontaktar vår kundtjänst med anledning av en beställning du har gjort, kan vi – utöver vad som anges i föregående punkt – också komma att spara sådan information du lämnar till vår kundtjänst.

2.3           Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter, även om du gör beställningen för ett företags räkning.

 

3.             VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL

3.1           Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:

För att ta emot och bearbeta din beställning.
För att, vid behov, kunna kontakta dig med anledning av din beställning.
För att leverera och fakturera de varor du beställt (inklusive att avisera dig om leveransen).
För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt övriga juridiska frågor och frågor till vår kundtjänst.
Förutsatt att du inte valt att avstå, för att skicka information om oss och om våra produkter och tjänster till dig.
3.2           Bolaget samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i punkt 3.1, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

3.3           Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

 

4.             LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER M.M.

4.1           Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och Bolaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2           Bolaget behandlar i första hand personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra köpeavtalet med kunden. Marknadsföring till kunder görs mot bakgrund av Bolagets berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder. I den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister (t.ex. gällande produktansvar), är det ett berättigat intresse för Bolaget att bevaka våra rättsliga intressen.

 

5.             HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1           Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 3.1,  eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 

6.             HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

6.1           Bolaget har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar data med hjälp av brandväggar och kryptering.

 

7.             LÄNKAR

7.1           Observera att Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Bolagets kontroll. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom ämnen som vi tror kan vara intressanta för dig som kund. Bolaget ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser och vi ber dig uppmärksamma att sådana webbplatser har egna villkor, samt att du kontrollerar hur de behandlar dina personuppgifter.

 

8.             DINA RÄTTIGHETER

8.1           Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

8.2           För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

Varbergs BoIS, 

Mentorsvägen 12, 432 50 Varberg.

Telefon: 0340-89811

E-post: shop@boisfc.nu  (skriv ”Dataskydd” som ämne) 

8.3           Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

www.imy.se

 

Om cookies

Denna webbplatsen använder så kallade cookies för att vi bland annat ska kunna se hur våra tjänster används, ge oss statistik kring hur många besökare vi har och vilka delar av webbplatsen dom besöker mest. På så sätt kan vi lära oss mer om vad våra besökare tycker om och vad vi kan förbättra. Vidare används cookies för att anpassa användarupplevelsen.
En cookie består av liten textfil med data som har en unik stämpel. Den skickas från webbplatsen till din webbläsare och sparas sedan på din hårddisk så att webbplatsen kan känna igen din dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att förbättra användbarheten och de innebär inte en säkerhetsrisk. Informationen som samlas in med cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part. Som användare kan du i din webbläsare välja att blockera cookies och även ta bort cookies som är redan lagrade på datorn. Tänk på att om du väljer att blockera cookies helt så kan detta leda till försämrad funktionalitet och att webbplatsen inte fungerar som tänkt.

 

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor medför dock att du inte kanske inte får åtkomst till samtlig funktion på webbplatsen.

 

Mer information

Ytterligare information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.