BoIS i samhället

2021-03-18 14:00:00

Varbergs BoIS kommer under 2021 påbörja ett nytt projekt som kommer att kallas ”BoIS i samhället”. Arbetet är ett så kallat CSV-arbete (Creating Shared Value), och innebär att Varbergs BoIS verkar för ett långsiktigt värdeskapande för barn och unga. Klubbens CSV-arbete är en vidareutveckling av värdegrunden i BoIS-andan: delaktighet, jämlikhet och ambassadörsskap.

I utåtriktade aktiviteter under året kombinerar klubben marknadsföring med viktiga värden och breddar klubbens synlighet i samhället där exempelvis skola och utbildning inkluderas.

Nästa generations BoISare ska självklart fortsatt vara kloka, drivna och samhällsengagerade. Genom att klubbens spelare och samarbetspartners blir förebilder för barn och unga, kan barn och ungas motivation för lärande, fysiska aktivitet och välmående stärkas.

Varbergs BoIS tror att om Varbergs yngre medborgare upplever inkludering och blir bekräftade av såväl fotbollsspelare som företag i sin utveckling ökar barn och ungas drivkraft och känsla av att tillhöra ett sammanhang – sammanhanget i ett växande Varberg.

Den första delen i projektet är ett läsprojekt kallat ”Läsande förebilder” som startar redan i april. Elever i årskurs 2, i tolv av Varbergs kommunala grundskolor, kommer att få besök av spelare från oss i Varbergs BoIS. Spelarna läser högt och samtalar med eleverna om boken ”Åskan” av Ulf Stark. Vi hoppas genom projektet skapa en bättre grund för elever att möta framtidens krav på både källkritik och språkutveckling. En ökad läsförståelse är allt viktigare i vårt nuvarande digitala samhälle.

Nästa del i projektet är att Varbergs BoIS under året kommer åka ut till olika skolor med fotbollar för att främja rörelse. Då rörelse och aktivering är en väldigt viktig del för en ökad koncentration och bättre resultat i skolan är denna del självklar för oss. Med fotbollar tryckta med Varbergs BoIS logga kommer det ge en extra boost för eleverna att på rasterna ta sig till fotbollsplanen.

Utöver dessa två nämnda delar ovan i ”BoIS i samhället” kommer vi under året även vidareutveckla nya delar.

”BoIS i samhället” är något som Varbergs BoIS satsar stort på och till detta projekt har vi företag som blir partners. Dessa företag kommer vara till stor hjälp under året och kommer hjälpa oss framåt med projektet. Vi ser väldigt mycket fram emot detta år och vi hoppas ni vill följa denna resa i våra sociala kanaler under året!

Tack till:

Varbergs Kommun

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen

Länsförsäkringar Halland

Fortinova

Bildepån

ICA Kvantum Varberg

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.