Pressmeddelande angående beslut från disciplinnämnden

2021-09-23 17:00:00

SvFF:s Disciplinnämnd har idag meddelat ett beslut i ett bestraffningsärende där Varbergs BoIS FC (”Varberg”) anmälts för brott mot SvFF:s förmedlarreglemente samt förbudet mot tredjepartsägande.

Påföljden har bestämts till böter med 250 000 kronor. Varberg accepterar Disciplinnämndens beslut och beslutet kommer därför inte att överklagas.

Under våren 2021 blev Varberg medvetna om brister som förelåg i organisationen i form av avsaknaden av tillräcklig kompetens avseende SvFF:s förmedlarreglemente samt därtill hörande frågor i exempelvis SvFF:s Representationsbestämmelser. Så snart bristerna uppdagades valde Varberg att på eget initiativ skicka in tre förmedlaravtal till SvFF där Varberg identifierat fel och brister, vilket då blev startpunkten för bestraffningsärendet.

Med anledning av de brister som uppdagats har Varberg nu även påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner, utbilda personalen samt tagit beslutet att löpande ta extern juridisk rådgivning i dessa frågor. Allt i syfte att säkerställa att föreningen framöver agerar i enlighet med tillämpliga regelverk.

För ytterligare information, kontakta Varbergs ordförande Lars Karlsson.

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.