Pressmeddelande angående beslut från disciplinnämnden

2021-09-23 17:00:00

SvFF:s Disciplinnämnd har idag meddelat ett beslut i ett bestraffningsärende där Varbergs BoIS FC (”Varberg”) anmälts för brott mot SvFF:s förmedlarreglemente samt förbudet mot tredjepartsägande.

Påföljden har bestämts till böter med 250 000 kronor. Varberg accepterar Disciplinnämndens beslut och beslutet kommer därför inte att överklagas.

Under våren 2021 blev Varberg medvetna om brister som förelåg i organisationen i form av avsaknaden av tillräcklig kompetens avseende SvFF:s förmedlarreglemente samt därtill hörande frågor i exempelvis SvFF:s Representationsbestämmelser. Så snart bristerna uppdagades valde Varberg att på eget initiativ skicka in tre förmedlaravtal till SvFF där Varberg identifierat fel och brister, vilket då blev startpunkten för bestraffningsärendet.

Med anledning av de brister som uppdagats har Varberg nu även påbörjat ett arbete med att se över sina rutiner, utbilda personalen samt tagit beslutet att löpande ta extern juridisk rådgivning i dessa frågor. Allt i syfte att säkerställa att föreningen framöver agerar i enlighet med tillämpliga regelverk.

För ytterligare information, kontakta Varbergs ordförande Lars Karlsson.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.