Om oss

Varbergs BoIS FC
– från Värdegrund till att klara av det vi vill!

För att få en hel förening, förtydliga det som förenar oss, få oss känna lust, glädje och stolthet så gjorde BoIS ett värdegrundsarbete. Det innebar att vi först gjorde en ny verksamhetsidé, värdegrund och vision.

När det gjorts togs alla de mål fram som behövdes för att kunna klara av att uppfylla det som värdegrundsarbetet kommit fram till. Därefter togs alla de arbetsuppgifter fram som behövdes göras för att kunna nå målen.

BoIS tog sedan fram en ny föreningsorganisation som skulle harmonisera och spegla det som arbetet kommit fram till. Organisationen besattes sedan med lämpade personer, som alla blivit väl informerade, innan de accepterat göra det de tillfrågats göra.

Varbergs BoIS har gjort ett väldigt väl genomarbetat arbete för att föreningens organisation skall kunna utföra sitt uppdrag – att vara ett starkt stöd till varför Varbergs BoIS finns till. Att utvecklas, att vi är många som brinner för fotboll och vill vara med länge. Och att vi fostrar varandra till att vara bra människor.

 

Varbergs BoIS FCs Verksamhetsidé

Vi skall erbjuda fotbollsverksamhet, glädje, gemenskap och förutsättningar att utvecklas till alla personer med fotbolls- och föreningsengagemang, så att vi stimulerar deras utvecklingspotential och behov.
Vi skall vara den ledande fotbollsföreningen i Varbergs kommun, där föreningens medlemmar tillsammans hjälps åt att driva vår förenings utveckling, med stöd av vår värdegrund, för att förverkliga vår vision.

 

Varbergs BoIS FCs Vision

Tillsammans är vi västkustens främsta fotbollsklubb.
Verksamhetsidén och värdegrunden är det som präglar allt arbete vi gör i BoIS, varje dag, och det är styrelsens uppgift att styra detta mot den vision vi satt upp.

Till värdegrundsarbetet finns också ett annat arbete kopplat – det med BoIS-andan.
BoIS-andan togs fram genom att ett stort antal av våra barn och ungdomar (utan sina ordinarie ledare) fick diskutera hur en BoISare skulle vara, både på och utanför planen. När det var gjort fick de också diskutera om vad konsekvenserna skulle bli om det nu inte blev så här. Därefter gjordes samma arbete med klubbens ledare. Detta sammanställdes sedan till det vi kallar BoIS-andan.

BoIS-andan är den praktiska värdegrundsvägledningen som ska prägla varje dag i vår fotbollsverksamhet. Den har visat sig vara väldigt levande och något alla tagit till sig och gjort att värdegrundsfrågorna ständigt är aktuella och mycket viktiga.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.