Värdegrund

Varbergs BoIS FCs Värdegrund

Kunskap ⇒ Uthållighet ⇒ Utveckling!

Vi vet att kunskap ger utveckling! Vi vet också att det beror på vad vi gör med kunskapen som avgör hur mycket utveckling det blir.
Vi är beredda på att göra allt vi kan för Varbergs BoIS igen, och igen och igen. Vi är i alla situationer uthålliga, ger varandra chansen och försöker, igen, och igen och igen. Vi tror också att värdeorden runt vår kärna, uthålligheten, än mer förstärker den utveckling vi strävar mot.

 

Varbergs BoIS FCs fyra värdeord:

GLÄDJE

Vi vet att glädjen är den största drivkraften att ta var och en och alla dit de vill.
Vi ska i allt inspirera varandra till glädje – igen, och igen och igen.

STOLTHET

Vi är mycket stolta över vår förenings historia. Vi vill med stor respekt och glädje föra vår förening framåt. Tillsammans ska vi göra Varbergs BoIS så bra det möjligtvis går, genom att försöka igen, och igen och igen.

MOD

Vi är öppna för ny kunskap. Med kreativitet och ny kunskap tar vi oss respektfullt framåt. Vi är väldigt tydliga med vad vi är och står för. Vi vet vad vi kan och vad vi vill.

RESPEKT

Vi respekterar alla människors lika värde. Vi respekterar varandra genom att gemensamt upprätthålla BoIS-andan.

Vi vill genom ödmjuk öppenhet och tydlig information, få möjlighet till ännu större del av våra medlemmars engagemang.

Vi vill veta mer, lära oss mer och tycker kunskap är viktigt. Är vi uthålliga på det sätt som beskrivs under de fyra värdeorden kommer det ge oss den utveckling vi strävar mot!

 

Kontakta oss om vårt värdegrundsarbete

I BoIS FC jobbar vi hela tiden för att nå våra uppsatta mål. Det är medlemmarna som är BoIS FC och tillsammans har vi bestämt hur vi ska vara med och mot varandra, genom vår Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé (VVV). Vi har BoIS-andan som spelare och ledare tagit fram som ger oss konkreta aktiviteter att göra så vi når våra mål.

Vi har en Värdegrundssektion, som ett stöd, för att levandehålla det vi gemensamt bestämt (VVV). Värdegrundssektionen kan du komma i kontakt med via mail vardegrund@boisfc.nu.

Vi tar inte emot anonyma mail, utan du skriver namn, telefonnummer och vad din fundering gäller. Det du kan maila om är det som gäller föreningens värdegrundsarbete. Innan du mailar bör du läsa om vår värdegrund och dess tillämpning ovan.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.